InFlow24

InFlow24 AS har siden 2007 systematisk utviklet refleksjons- og samtaleverktøyet, InFlow24.

Digital profilering med InFlow24 gir medarbeidere, som både er i arbeid eller står utenfor arbeid, innsikt i egne motivasjonsfaktorer og økt bevissthet om viktige verdier som bidrar til opplevelse av mestring og arbeidsglede!

InFlow24 er et prosessverktøy som bidrar til å synliggjøre styrkene til hver og en av oss og sørge for læring og utvikling av kompetanse for å gjøre seg relevant for fremtiden!

InFlow24 – verktøy og gode prosesser for utvikling av de menneskelige ressursene

Kurs og sertifisering

For deg som ønsker kurs og sertifisering i bruk av InFlow24

Team@work

For deg som jobber med HR og utvikling av organisasjonen

Lederskole

For deg som ønsker å bli god på relasjonsledelse

Karriereveiledning

For deg som jobber med karriereveildening

Du kommer raskt i gang med InFlow24.

1
Lag en bruker
Registrer firmaet ditt.
2
Koble opp medarbeidere
Få profiler.
3
Analysere
Finn styrkene basert på data.
Kome i gang nå

Medarbeidere og veisøkere skal bli sett med sine styrker

InFlow24 er et refleksjon- og samtaleverktøy som har som mål å bevisstgjøre egne ressurser og utviklingspotensial, og fremme selvledelse i utdanning, arbeid og livet generelt. Du kan bidra til den gode opplevelsen av å føle seg robust til å takle små og store endringer.
Alle skal bli sett med sine styrker.
Bli sertifisert i InFlow24

Sertifiseringskurs for deg ønsker å bruke InFlow24


Kursene passer for deg som er:


Leder med personalansvar eller HR-medarbeider i offentlig eller privat sektor.

Karriereveileder i offentlige eller private karrieresentre, NAV, arbeids- og inkluderingsbedrifter, bedriftshelsetjeneste eller jobber innen utdanning.

"Vi leverer InFlow24 til solide virksomheter som NAV, DNB, norske kommuner og fylkeskommuner, store og mellomstore bedrifter"

"Vi leverer InFlow24 til solide virksomheter som NAV, DNB, norske kommuner og fylkeskommuner, store og mellomstore bedrifter"

"Vi leverer InFlow24 til solide virksomheter som NAV, DNB, norske kommuner og fylkeskommuner, store og mellomstore bedrifter"

Ved å bruke denne nettsiden, godtar du vår Cookies Policy