Team@work

Gode relasjoner i team bidrar til økt trivsel og trygghet til å møte nye utfordringer.

Team@work bidrar til økt bevissthet om teamets styrker og utviklingspotensial og optimaliserer kommunikasjon og samhandling.

Et team i Flow gir økt prestasjon med fokus på bedriftens mål og visjon.

Teamrolle

Bevisstgjøring av medarbeidersroller og bidrag i teamet.

Team@work

Kunnskap om teamets styrker og utviklingspotensial.

Team i Flow

Optimalisere kommunikasjon,relasjon og samspill i teamet!

Team@work som prosessverktøy

Team@work har som mål å skape ulike prosesser for utvikling av eksisterende team, etablering av nye team, i rekrutteringsprosesser eller i onboarding av nye medarbeidere.

Team@work gir dynamiske rapporter på teamets styrker og utviklingspotensialer.

Den leveres som en digital løsning og i en bordversjon.

Vi er CXS bla blabla blababla.

Hva vi leverer

CXS Nordic leverer InFlow24 som er en web-basert tjeneste som elegant kombinerer faglig innhold med innovativ teknologi til ledere og HR.

blablabla

blablabbadsadsfsfdsfsdfdfsdsfdsfdsfdsfdsfd
sfdsfdfdfdsfdsfdsf sdd.

“InFlow24 har gitt oss et helt nytt syn på hvordan vi jobber med våre medarbeidere.”

Rågiver, NAV
Ved å bruke denne nettsiden, godtar du vår Cookies Policy