InFlow24 - styrkebaserte verktøy og prosesser

Medarbeiderne vil fortsatt være den viktigste ressursen for økt konkurransekraft og derfor er det viktig at ledere og HR lykkes med å bli god i relasjonsledelse for å fremme en mestringsorientert kultur.

Vi tilbyr verktøy og prosesser for utvikling av medarbeidere, ledere og HR. InFlow24 gir også målinger og analyser for strategisk utvikling av organisasjonen.

Profiler

Ulike profiler for læring og utvikling av kompetanse.

Selvinnsikt og ledelse

Finn styrkene dine og opplev mestring!

Flow

Medarbeider og team i flyt gir økt
prestasjon og konkurransekraft!

TeamMap som prosessverktøy

Endringsvilje blir en av de viktigste ferdighetene en medarbeider har i fremtiden.

TeamMap sikrer langsiktige prosesser for talentutvikling med kunnskap om hvordan du kan få robuste medarbeidere som bidrar til at teamet ditt er flyt, selv om endring kreves.

Hente ut det beste hos dine medarbeidere

Styrkebasert ledelse handler om å hente ut det beste i hver enkelt medarbeider og fremme mestringstro og motivasjon for læring gjennom fokus på styrker og muligheter.

Et viktig element i styrkebasert ledelse er samspillet mellom hvordan mål, styrker og ferdigheter virker på den enkelte medarbeider.

Ved å fokusere på styrkene til hver enkelt medarbeider og deg selv som leder, forløses et stort potensial for økte prestasjoner.

Se de ansattes interesser i sammenheng med organisasjonens behov, kan forbedre organisasjonens prestasjoner fordi de ansatte er mer motivert og engasjert i sitt arbeid.

Vi er CXS bla blabla blababla.

Hva vi leverer

CXS Nordic leverer InFlow24 som er en web-basert tjeneste som elegant kombinerer faglig innhold med innovativ teknologi til ledere og HR.

blablabla

blablabbadsadsfsfdsfsdfdfsdsfdsfdsfdsfdsfd
sfdsfdfdfdsfdsfdsf sdd.

“InFlow24 har gitt oss et helt nytt syn på hvordan vi jobber med våre medarbeidere.”

Rågiver, NAV
Ved å bruke denne nettsiden, godtar du vår Cookies Policy