InFlow24

Siden 2007 har vi utviklet styrkebaserte verktøy og prosesser for medarbeidere, kandidater, ledere, team og organisasjoner.

Vi tilbyr kurs og opplæring i bruk av verktøyet InFlow24, teamutvikling og InFlow24 Lederskole.

Vi leverer tjenester til store norske virksomheter, små og mellomstore bedrifter i offentlig og privat sektor.

Vårt mål er å
vise at alle har sine styrker!

  • Dagens samfunn er i rask endring og utvikling og stiller helt andre krav til endringsprosesser i form av kontinuerlig læring og utvikling.

    Til tross for de raske skiftene vi står i, er menneskene fortsatt den viktigste ressursen for økt konkurransekraft.

    InFlow24 bidrar til å utvikle kompetente og endringsvillige medarbeidere og legger til rette for opplevelsen av mestring og mestringstro.

    Jeg er stolt av at InFlow24 er med på å løfte frem talenter og synliggjøre mangfoldet

  • Lise Fjæstad Simensen, Daglig leder

Lise F. Simensen

Person

Founder & CFO
lise@cxs.no

Person

Director
lise@cxs.no

Person

Co-Director
lise@cxs.no

Person

Customer Support
lise@cxs.no

Person

Web-basert tjeneste 

InFlow24 er en web-basert tjeneste som har universell utforming og profilering kan gjennomføres på mobil, nettbrett eller PC. InFlow24 leveres med norsk og engelsk som standard språk.

InFlow24 består av to grensesnitt.
Et for medarbeider/kandidat og et for leder/HR/veileder.
   
Før første gangs pålogging aksepterer brukeren Retningslinjer for Personvern og Brukeravtale ved oppretting av sin brukerkonto.

InFlow24 oppfyller strenge krav til GDPR knyttet til lagring og behandling av personopplysninger og andre brukerdata. Brukerne oppretter og eier sin egen brukerkonto i systemet. Forespørsler om deling av profil må aksepteres av brukeren før andre kan få innsyn i dennes data. Brukeren kan når som helst stoppe delinger av sin profil eller slette sin brukerkonto.

“Vårt mål er å vise verden at alle har sine styrker, og at vi i møte med fremtiden må vite å benytte oss av dem. ”

Annabelle Porter,
Customer Service Officer