For veiledere

InFlow24 inspirerer til læring for karrierekompetanse, og gir deg et godt utgangspunkt for å finne veisøker der den er. InFlow24 gir plass til hele mennesket i liv, læring og arbeid.
InFlow24 bidrar til fokus på selvledelse for å håndtere overganger og endringer.  

Sertifiser deg

Våre kurs gir deg et godt teoretisk og praktisk fundament, slik at du kan benytte metoden i praktisk arbeidshverdag.

24-times mennesket

Alle har en karriere. Vi tenker da på en persons reise igjennom liv, læring og arbeid.

Flyt

I hele vårt langstrakte land skaper mennesker verdier. Alle har sine styrker.

Kvalitet i karriereveiledning

Inflow24 har løsninger som bidrar til kvalitet i karriereveiledningen og synliggjør veisøkeres styrker og overførbar kompetanse som arbeidslivet trenger.

Kjernen i InFlow24 er selve refleksjons- og samtaleverktøyet. Profileringen gjennomføres digitalt, der hver enkelt på en enkel og sikker måte oppretter sin egen konto, og deretter svarer på et sett av spørsmål og påstander. Dette leder fram mot en profil som skaper retning for egne verdier, interesser og personlige preferanser. Målet er økt selvledelse, refleksjon og bevissthet rundt egne styrker for livslang læring. Metodikken som er lagt til grunn i profilereringen er utviklet av vårt team som er helt i front innen karriereveiledningsfeltet, med store leveranser nasjonalt. 

Vi har ulike sertifiseringsmoduler tilpasset ulike behov og roller. Alle starter med InFlow24 Basic – en grunnleggende opplæring i InFlow24-metoden. Deretter kan man bygge på med ulike sertifiseringsmoduler utfra spesifikt behov. Sertifiseringen tilpasses den virksomheten du jobber i – enten det er karriereveiledning innen offentlig sektor, NAV, store organisasjoner, små og mellomstore bedrifter, opplæringsinstitusjoner eller arbeid- og inkluderingsvirksomheter.

BiiP

Bildebasert interesseprofil

BiiP i InFlow24 gir samtale og refleksjonsprosessen den visuelle støtten som i noen tilfeller er å foretrekke for både veisøker og veileder. BiiP er direkte kompatibelt med de andre profileringsmodulene i InFlow24.
BiiP passer godt for ungdom og alle som foretrekker bilder fremfor tekst. BiiP er velegnet både i karriereveiledning og norskopplæring knyttet til arbeidsliv.

BiiP for refleksjon og samtale

Refleksjon og samtaler rundt ulike aktiviteter og miljøer relatert til arbeid. Det er et godt utgangspunkt for samtaler rundt interesser og egenskaper i arbeidslivet, rundt retter og plikter, samfunnsfag og norsk kultur.

InFlow24 har forandret vår hverdag.

  • Sed venenatis leo ullamcorper aliquet. Donec vivamus nisl, adipiscing risus tortor.
  • Bunc id tincidunt duis faucibus urna adipiscing.
  • Volutpat, eu lectus tortor quisque sed malesuada. Sit eget pellentesque morbi.

“InFlow24 har gitt oss et helt nytt syn på hvordan vi jobber med våre medarbeidere.”

Karriereveileder Oslo Karriere
Ved å bruke denne nettsiden, godtar du vår Cookies Policy