Om karriereveiledning

InFlow24 er et helhetlig karriereveiledningsverktøy som i dag brukes av karriereveiledningsaktører i hele Norge.

Våre kunder er NAV, fylkeskommunenes offentlige karrieresentre, arbeids- og inkluderingsbedrifter, vekst- og attføringsbedrifter, private tilbydere av karriereveiledning, videregående skoler, frivillige organisasjoner for mangfold og inkludering og kommuner både innenfor skole og integreringsarbeid.

InFlow24 fokuserer på styrker og overførbar kompetanse.

InFlow24 inspirerer til læring og utvikling av karrierekompetanse, og bidrar til selvledelse for å håndtere overganger og endringer.

InFlow24 gir plass til hele mennesket - 24 timers mennesket,
i liv og arbeid.

Sertifiser dine veiledere

InFlow24 er svært brukervennlig, bygger på akademisk kunnskap og har pedagogisk oppbygging. Kompetente veiledere fortjener kvalitet.

GDPR

Individet eier sin egen konto og sine data. Deling, bruk og sletting av profil styres helt av individet selv.

Tverrsektoriell

InFlow24 gir en faglig plattform for helhetlig arbeid med kvalitet i karriereveiledning i alle sektorer.

Kvalitet i karriereveiledning

Karriereveiledning til alle innbyggere i alle livsfaser er virkelig satt på dagsorden. Kompetanse Norge har sammen med aktører i alle sektorer utviklet et felles nasjonalt kvalitetsrammeverk for karriereveiledning. Det betyr felles standarder og begrepsbruk i et sektorovergripende marked av leverandører som skal levere kvalitativt god karriereveiledning. 

InFlow24 er et samtale- og refleksjonsverktøy som bidrar til å bygge opp under rammeverkets intensjoner, og tilbyr løsninger for å bidra til styrking av kvalitet i karriereveiledning. 

Hva vi leverer

InFlow24 er en web-basert tjeneste som har universell utforming og profilering kan gjennomføres på mobil, nettbrett eller PC. InFlow24 leveres med norsk og engelsk som standard.

InFlow24 er en løsning som består av to grensesnitt;
-     @me for kandidater og ansatte som skal gjennomføre        profilering
-     @work for oppfølging av kandidater
       (av veiledere)

All profilering og bevarelser gjøres i @me. Før første gangs pålogging aksepterer brukeren Retningslinjer for personvern og Brukeravtale ved oppretting av sin brukerkonto.
@me består av vip24Interesseprofilen og vip24Preferanseprofilen og er profiler som automatisk tildeles alle brukere. Veileder kan ved behov tildele andrevip24profiler til sine kandidater. Egen CV- modul er inkludert i @me, og kan også fylles ut.

InFlow24 oppfyller strenge krav til GDPR knyttet til lagring og behandling av personopplysninger og andre brukerdata. Brukerne oppretter og eier sin egen brukerkonto i systemet. Forespørsler om deling av profil må aksepteres av brukeren før andre kan få innsyn i dennes data. Brukeren kan når som helst stoppe delinger av sin profil eller slette sin brukerkonto.

InFlow24 har forandret vår hverdag.

  • Sed venenatis leo ullamcorper aliquet. Donec vivamus nisl, adipiscing risus tortor.
  • Bunc id tincidunt duis faucibus urna adipiscing.
  • Volutpat, eu lectus tortor quisque sed malesuada. Sit eget pellentesque morbi.

“InFlow24 har gitt oss et helt nytt syn på hvordan vi jobber med våre medarbeidere.”

Rågiver, NAV
Ved å bruke denne nettsiden, godtar du vår Cookies Policy