Fremtidens ledere ...

Som leder er det viktig å både kunne administrere og å lede.

For å være en god leder må lederen være bevisst egen lederstil, kjenne sine ansatte, ha kunnskap om ulike ledelsesteorier og være god på å lede i relasjon.

Målgruppe

InFlow24 Lederskole for deg som har personalansvar og som ønsker å arbeide med relasjonsledelse.

7 moduler

Lederskolen består av 7 moduler. Målet er at du fra første modul kan benytte kunnskap og læring i møte med dine medarbeidere.

Profesjonelle lederutviklere

Mitt Lederunivers har noen av Norges fremste lederutviklere og vi er stolt over at du får mulighet til å møte en av de på lederskolen vår.

InFlow24 Lederskole

InFlow24 gir verktøy og prosesser for styrkebasert ledelse på handlingsplanet.

InFlow24 Lederskole består av 7 moduler som har som mål å gi leder bevissthet om egen lederstil og bli god på individuell ledelse.

Styrkebasert ledelse

 • Den lærende organisasjonen
 • Styrkebasert ledelse
 • Kultur, visjon og verdier
 • Talent management
 • Flow
 • Coachende lederstil
Modul 1/7

Motivasjon og interesser

 • Motivasjon, mestring og prestasjon
 • Meg som leder:
  Mine interesser og motivasjonsfaktorer
 • Leder i Flow
 • Medarbiederskap
Modul 2/7

Personlighet og preferanser

 • Preferanser
 • Meg som leder:
  Min personlighet og mine styrker
 • Kommunikasjon og samspill
Modul 3/7

Ledelse hos oss

 • Kultur og omdømme
 • Rollemodell
 • Konkurransekraft
 • Psykososialt arbeidsmiljø
 • Flow@work
Modul 4/7

Team i Flow

 • Teamroller
 • Teami Flow
 • Gode teamprosesser
Modul 5/7

Kommunikasjon og tilbakemelding

 • Kommunikasjon og samhandling
 • Coachende lederstil
 • Å gi og få tilbakemelding
 • Kilde til konflikt
Modul 6/7

Medarbeider- og utviklingssamtalen

 • Meg og mine medarbeidere
 • Kompetanse og læring
 • Rolleklarhet
 • Flow
 • Lede og strukturere samtalen
Modul 7/7

Møt noen av Norges fremste lederutviklere

Vi har inngått partnerskap med noen av de fremste i landet på lederutvikling. Du vil oppleve meget høy faglig kompetanse, engasjement og formidlingsevne. Du vil oppleve å bli sett og motivert for utvikling og endring som passer til din faktiske hverdag!

Du finner våre partnere på ulike lokasjoner i hele Norge. InFlow24 Lederskole tilbys som digitalt kurs og med fysiske samlinger.

Vi er CXS bla blabla blababla.

Hva vi leverer

CXS Nordic leverer InFlow24 som er en web-basert tjeneste som elegant kombinerer faglig innhold med innovativ teknologi til ledere og HR.

blablabla

blablabbadsadsfsfdsfsdfdfsdsfdsfdsfdsfdsfd
sfdsfdfdfdsfdsfdsf sdd.
Ved å bruke denne nettsiden, godtar du vår Cookies Policy