InFlow24 Analyse – Konkrete målinger

InFlow24 analyse gir konkrete målinger av organisasjonens verdier som skaper retning for kultur og synliggjøring av mangfoldet i virksomheten.

Analysene bevisstgjør styrker i team og medarbeideres vilje til innovasjon og endring. Målingene viser gap-analyser av medarbeiders opplevelse av å være i Flow og hva som skal til av individuell ledelse for læring og utvikling av kompetanse, ønsket støtte fra ledelse og samspill med kolleger og organisasjonen.

Analysene gir et samlet bilde av hvordan HR og ledere kan få til endring og utvikling på handlingsplanet for økt produktivitet og styrket konkurransekraft.

Sertifiser deg

Våre kurs gir deg et godt teoretisk og praktisk fundament, slik at du kan benytte metoden i praktisk arbeidshverdag.

24-times mennesket

Alle har en karriere. Vi tenker da på en persons reise igjennom liv, læring og arbeid.

Flyt

I hele vårt langstrakte land skaper mennesker verdier. Alle har sine styrker.

Kvalitet i karriereveiledning

Inflow24 har løsninger som bidrar til kvalitet i karriereveiledningen og synliggjør veisøkeres styrker og overførbar kompetanse som arbeidslivet trenger.

Kjernen i InFlow24 er selve refleksjons- og samtaleverktøyet. Profileringen gjennomføres digitalt, der hver enkelt på en enkel og sikker måte oppretter sin egen konto, og deretter svarer på et sett av spørsmål og påstander. Dette leder fram mot en profil som skaper retning for egne verdier, interesser og personlige preferanser. Målet er økt selvledelse, refleksjon og bevissthet rundt egne styrker for livslang læring. Metodikken som er lagt til grunn i profilereringen er utviklet av vårt team som er helt i front innen karriereveiledningsfeltet, med store leveranser nasjonalt. 

Vi har ulike sertifiseringsmoduler tilpasset ulike behov og roller. Alle starter med Basic – en grunnleggende opplæring i vip24-metoden. Deretter kan man bygge på med ulike sertifiseringsmoduler utfra spesifikt behov. Sertifiseringen tilpasses den virksomheten du jobber i – enten det er karriereveiledning innen offentlig sektor, NAV, store organisasjoner, små og mellomstore bedrifter, opplæringsinstitusjoner eller arbeid- og inkluderingsvirksomheter.

BiiP

Bildebasert interesseprofil

Dette er en tilleggsmodul i InFlow24 og er direkte kompatibel med de andre profilverktøyene i InFlow24.
Passer veldig godt til undervisning for personer som er nyankommet Norge. Passer også godt til ungdom og dem som foretrekker bilder fremfor tekst.

BiiP for refleksjon og samtale

Refleksjon og samtaler rundt ulike aktiviteter og miljøer relatert til arbeid. Det er et godt utgangspunkt for samtaler rundt interesser og egenskaper i arbeidslivet, rundt retter og plikter, samfunnsfag og norsk kultur.

InFlow24 har forandret vår hverdag.

  • Sed venenatis leo ullamcorper aliquet. Donec vivamus nisl, adipiscing risus tortor.
  • Bunc id tincidunt duis faucibus urna adipiscing.
  • Volutpat, eu lectus tortor quisque sed malesuada. Sit eget pellentesque morbi.

“InFlow24 har gitt oss et helt nytt syn på hvordan vi jobber med våre medarbeidere.”

Rågiver, NAV
Ved å bruke denne nettsiden, godtar du vår Cookies Policy