Anne Karine er opptatt av viktigheten av involvering, særlig i endringsprosesser.

AGS IT-partner har igjennom snart 40 år satset på kunnskap og fremtidsrettet teknologi med leveranser av IT og telekom løsninger for SMB markedet.

AGS IT-partner har igjennom snart 40 år satset på kunnskap og fremtidsrettet teknologi med leveranser av IT og telekom løsninger for SMB markedet. De brenner for de små og mellomstore bedriftene og ønsker at også disse skal få tilgang til riktige og gode IT løsninger.

Anne Karine Børnick tok over familiebedriften som daglig leder i 2015. Hennes bakgrunn innen HR med lederutvikling og teamprosesser har gjort at hun er opptatt av relasjonsledelse. I prosess med utvikling av egen ledergruppe har hun benyttet seg av Inflow24. Verktøyet har bidratt til god kjennskap til hver enkelt leder sine styrker og motivasjonsfaktorer. Dette har også bidratt til et godt samspill i ledergruppa der TeamMap har vært et aktivt verktøy.

Etter gjennomført Inflow24-prosess med ledergruppa ønsket Anne Karine å bruke Inflow24 og TeamMap på alle ansatte og de forskjellige teamene. Prosessen pågår ennå og anses som et kontinuerlig viktig arbeid. På alle nye ansettelser benyttes Inflow24 for å sikre en god team-sammensetning.

AGS IT-partner har høyt fokus på Talent Management. Gjennom mange år har tunge tekniske sertifiseringer vært svært viktige, og nå skyter de ansattes spesialistkompetanse fart da teknologikompetansen settes i sammenheng med hver enkelt medarbeiders motivasjon, trivsel og mestring.

Anne Karine er opptatt av viktigheten av involvering, særlig i endringsprosesser. Det handler om åpenhet, god informasjon og kommunikasjon og det å bruke de ansattes styrker og ressurser riktig. Hun ønsker å løfte egne folk inn i lederroller og gi de riktige verktøy til å håndtere rollen. Her benyttes Inflow24 aktivt av teamlederne i det daglige.

Relasjonsledelse: Daglig leder Anne Karine Børnick forteller at selskapet har vært gjennom mange store omveltninger. Hun er opptatt av at endringer og det å skape en lærende organisasjon henger tett sammen. Hennes filosofi er å vise omsorg og tillit til sine ansatte og hun er tett på med oppfølgende tilbakemeldinger. Det å gi medarbeiderne tillit er også en del av det å gi rom for å utvikle seg i den retning som den enkelte ansatte har interesse for. Dette gir gode prestasjoner, skaper motivasjon og lojale medarbeidere.  Siden AGS IT-partner jobber med IT teknologi som er i stadig utvikling, har dette vært en fin mulighet i selskapet og dette har skapt mange suksesshistorier.

Anne Karine gleder seg til å fortsette det gode samarbeidet med CXS og coach Laila Ryvænge der mennesket og teknologi spiller hverandre gode!

La oss ta en personlig gjennomgang av InFlow24

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.