Med dette kompetanseverktøyet bistår vi medlemmene til å gjøre seg mer relevante i arbeidsmarkedet

YS har sammen med InFlow24 AS utviklet et helt nytt medlemstilbud
Foto: Thomas Brun / NTB Kommunikasjon

Vi har fått til et unikt samarbeid for å møte noen av de store utfordringene koronakrisen har gitt . Mange må omstille seg raskt, se etter ny jobb og fylle på med utdanning for stå sterkere i arbeidsmarkedet. Med YS Karriereveiviser ønsker YS å gi medlemmene sine muligheten til å skaffe seg en bedre oversikt over all den erfaringen og kunnskapen yrkeslivet faktisk gir, sier Kollerud.

YS Karriereveiviser bygger på InFlow24 og identifiserer personlige egenskaper og styrker. Verktøyet gir dessuten bedre forståelse av hvilke oppgaver og roller vi passer best til, samt gir anbefalinger basert på dette.

Mestring, arbeidsglede og utvikling av kunnskap blir mye enklere når du klarer å beskrive deg selv, dine styrker og hva du brenner for på en god måte. YS Karriereveiviser hjelper deg med dette!

– YS har lenge jobbet for å styrke mulighetene for kompetanseutvikling for den enkelte i arbeidslivet. Det er gjennom jobb og erfaring hvor det meste av kompetansen vår utvikles, påpeker Kollerud. Det er et spennende samarbeid, og InFlow24 AS er stolt over det arbeidet vi får til sammen med fremoverlente samarbeidspartnere sier Lise Simensen.

La oss ta en personlig gjennomgang av InFlow24

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.