Selskaper som DNB og flere andre gikk sammen om en dugnad for kompetansepåfyll til permitterte og arbeidsledige.

Vi ønsket å dele vårt interne digitale karriereverktøy InFlow24, sier Kari Bech-Moen i DNB.
Foto: Tobias Myklebust Fjeldheim og DnB

Koronakrisen har snudd opp ned på hverdagen vår, og for flere nordmenn har permittering og arbeidsløshet blitt en realitet på kort tid.  

Et viktig område i tiltakspakkene fra storting og regjering har vært å jobbe for kompetansepåfyll og utdanning i perioden folk går ledige.

Derfor lanserte DNB en gratis digital karriereveileder. Dette var en del av NHO sitt initiativ til en #delingsdugnad der noen av medlemmene delte digitale læringsressurser tilpasset permitterte og arbeidsledige.

- Vi ønsket å inspirere og vise at vanskelige tider også kan by på muligheter. #Delingsdugnaden er et viktig og flott initiativ som vi virkelig heier på. Et viktig bidrag til dugnaden samfunnet vårt står oppe i er å gi påfyll av kompetanse til de som står uten jobb. Vi åpnet derfor vår interne digitale karriereveileder InFlow24, sier Kari Bech-Moe, konsernsjef for People i DNB, banken sitt HR-område.

DNB har lang erfaring med karriereveilederen Inflow24. Verktøyet ble først tilgjengelige for ansatte og deretter for unge som er usikre på hva de passer til å bli.

- Målet med verktøyet er å styrke hver enkelt til å ta gode og selvstendige karrierevalg inn i vurderingen av nye jobbmuligheter. Vi gjorde denne tilgjengelig for alle og håpet at dette sammen med alle de andre flotte initiativene kunne være en støtte for dem som opplever en usikker situasjon, og hjelpe på veien inn i nye jobber, sier Bech-Moen.

La oss ta en personlig gjennomgang av InFlow24

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.